Dwudziestolecie funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych w Polsce

Dwudziestolecie funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych w Polsce

ISBN: 978-83-7587-534-8
26,67 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Co skłoniło mnie do podjęcia pracy, której celem była diagnoza funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych w Polsce?

Pierwszym i najistotniejszym powodem była powszechna i nie zawsze sprawiedliwa krytyka funkcjonowania tego typu szkół w Polsce. Drugą nie mniej ważną przyczyną był fakt, że niepubliczne szkoły wyższe kształcą setki tysięcy młodych ludzi w naszym kraju, umożliwiając im podnoszenie poziomu intelektualnego i zawodowego, dzięki czemu podejmują pracę wymagającą bardzo wysokich kwalifikacji zarówno w kraju, jak i za granicą. Trzecim powodem podjęcia przeze mnie analizy tego problemu był i jest nadal niewłaściwy stosunek władz szkolnictwa publicznego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz gremiów politycznych do funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych w Polsce.

Ilość

Inicjatywę opublikowania pracy zbiorowej poświęconej funkcjonowaniu niepublicznych szkół wyższych w Polsce należy przyjąć z uznaniem, te szkoły bowiem składają się dziś w sposób znaczący na kształt polskiej oświaty i są miejscem kształcenia wielu tysięcy studentów oraz zatrudnienia wielu uczonych akademickich. Dwadzieścia lat działalności to okres wystarczający do podsumowań, ocen, określania efektywności, wskazywania nie tylko niedostatków, ale także perspektyw rozwojowych. Praca zbiorowa warta jest opublikowania również z tego powodu, że autorami tekstów są uznani polscy dydaktycy oraz twórcy i współtwórcy niepublicznych szkół wyższych. Publikacja może być użyteczna dla polityków oświatowych, władz samorządowych, nauczycieli oraz studentów.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Stanisława Palki

Pomysł takiego dzieła zasługuje na aprobatę z co najmniej dwóch powodów. Pierwszym jest dość powszechna i nie zawsze obiektywna krytyka szkolnictwa niepublicznego. Drugim zaś powodem jest to, że szkoły te kształcą ponad pół miliona polskiej młodzieży i będą trwałym czynnikiem rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Nie można więc dopuścić do tego, aby tak wielki i ważny obszar społecznego pejzażu naszego kraju znalazł się poza zasięgiem obserwacji, dyskusji i krytyki. Zresztą od kilku lat szkolnictwo niepubliczne jest przedmiotem zainteresowania środowisk naukowych i coraz liczniejszych publikacji.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Tadeusza Pilcha

100 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Moroz Henryk

Prof. zw. dr hab. Henryk Moroz – rozpoczął pracę nauczycielską 1 stycznia 1945 roku, ukończywszy 7 klas szkoły podstawowej oraz 6-miesięczny Wstępny Kurs Pedagogiczny. Pracując zawodowo, dokształcał się w Rejonowej Komisji Kształcenia Nauczycieli Niekwalifikowanych. W 1951 roku uzyskał świadectwo dojrzałości, a w 1960 roku – tytuł magistra. W 1966 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i 1 października tego roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie na stanowisku adiunkta. W 1972 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Rok później minister szkolnictwa wyższego powołał go na stanowisko docenta na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1988 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1994 roku – profesora zwyczajnego.

Henryk Moroz jest utalentowanym nauczycielem i cenionym pracownikiem naukowym. Jest autorem ponad 100 publikacji (w tym 9 monograficznych) oraz redaktorem naukowym 8 prac zbiorowych. W trakcie pracy na wyższych uczelniach wypromował 1350 magistrantów, 250 dyplomantów i 11 doktorów. Potwierdzeniem jego zasług pedagogicznych są odznaczenia – dla wychowawcy i nauczyciela najcenniejsze: Order Uśmiechu (1974), Odznaka Przyjaciela Szkoły (1978), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1982) oraz Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Nadal pracuje zawodowo na pełnym etacie profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Wstęp

I. Problemy wyższego kształcenia w okresie ponowoczesności

Kazimierz Denek

Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku

Tadeusz Lewowicki

Niepubliczne szkoły wyższe w Polsce

Eugeniusz Piotrowski

Szkoły prywatne w Polsce w okresie transformacji − nadzieje i złudzenia

Józef Kuźma

Szkolnictwo wyższe w Polsce w procesie przemian jakościowych

Od rozwoju ekstensywnego ku intensywnemu

II. Przykłady funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych

Krzysztof Pawłowski

Pod prąd – historia sukcesu instytucji i osobistej porażki

Wojciech Zając

Specyfika funkcjonowania wydziału zamiejscowego niepublicznej uczelni wyższej (na przykładzie Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie)

Michał Kaczmarczyk

Uczelnia a otoczenie społeczne Studium przypadku Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Bolesław Niemierko

Niepubliczne szkoły wyższe w opinii wykładowcy

Henryk Moroz

Niepubliczne szkoły wyższe w strukturze systemu szkolnego w Rzeczypospolitej Polsce w latach 1990–2010 na tle przemian systemowych

Józef Krajewski

Wszechnica Mazurska w Olecku jako przykład emergencji małych środowisk lokalnych

Informacja o autorach

fragment

Inicjatywę opublikowania pracy zbiorowej poświęconej funkcjonowaniu niepublicznych szkół wyższych w Polsce należy przyjąć z uznaniem, te szkoły bowiem składają się dziś w sposób znaczący na kształt polskiej oświaty i są miejscem kształcenia wielu tysięcy studentów oraz zatrudnienia wielu uczonych akademickich. Dwadzieścia lat działalności to okres wystarczający do podsumowań, ocen, określania efektywności, wskazywania nie tylko niedostatków, ale także perspektyw rozwojowych. Praca zbiorowa warta jest opublikowania również z tego powodu, że autorami tekstów są uznani polscy dydaktycy oraz twórcy i współtwórcy niepublicznych szkół wyższych. Publikacja może być użyteczna dla polityków oświatowych, władz samorządowych, nauczycieli oraz studentów.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Stanisława Palki

Pomysł takiego dzieła zasługuje na aprobatę z co najmniej dwóch powodów. Pierwszym jest dość powszechna i nie zawsze obiektywna krytyka szkolnictwa niepublicznego. Drugim zaś powodem jest to, że szkoły te kształcą ponad pół miliona polskiej młodzieży i będą trwałym czynnikiem rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Nie można więc dopuścić do tego, aby tak wielki i ważny obszar społecznego pejzażu naszego kraju znalazł się poza zasięgiem obserwacji, dyskusji i krytyki. Zresztą od kilku lat szkolnictwo niepubliczne jest przedmiotem zainteresowania środowisk naukowych i coraz liczniejszych publikacji.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Tadeusza Pilcha

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło