• Obniżka
Sytuacja skazanych kobiet w izolacji więziennej

Sytuacja skazanych kobiet w izolacji więziennej

ISBN: 978-83-8095-801-2
47,43 zł
42,63 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Polecamy I wydanie 2020!

Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie sytuacji skazanych kobiet przebywających w izolacji więziennej.
Monografię szczególnie kierujemy do pracowników naukowych, funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników wymiaru sprawiedliwości a także studentów.

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book.

Monografia jest relacją z przeprowadzonych przez Autorkę badań nad bardzo ważnymi aspektami funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej. Poczucie bezpieczeństwa i jego istotowy komponent, czyli zaufanie, jawią się bowiem jako elementy konstytuujące możliwość prowadzenia konstruktywnych oddziaływań resocjalizacyjnych. Wartością dodaną dla rozwoju penitencjarystyki jest skala przeprowadzonych badań sondażowych i ich oparcie o zaangażowanie licznej grupy doświadczonych funkcjonariuszy SW, co jest wskaźnikiem poznawczej rzetelności i wiarygodności uzyskanych wyników badań. Świadczą one pośrednio o otwartości środowiska profesjonalistów penitencjarnych na empiryczne eksploracje będącej ich udziałem przestrzeni instytucjonalnej.


Z recenzji dr. hab. Przemysława Frąckowiaka, prof. WWSSE

Książkę Barbary Toroń-Fórmanek postrzegam przede wszystkim jako relację z badań nad bardzo ważnymi aspektami funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej. Poczucie bezpieczeństwa i jego istotowy komponent, czyli zaufanie, jawią się bowiem jako elementy konstytuujące możliwość prowadzenia konstruktywnych oddziaływań resocjalizacyjnych. Znaczącym […] walorem publikacji są skala zrealizowanych badań sondażowych i ich oparcie, jak podkreśla Autorka, na zaangażowaniu licznej grupy doświadczonych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jest to w moim przekonaniu wskaźnik poznawczej rzetelności i wiarygodności uzyskanych wyników. Świadczy też pośrednio o otwartości środowiska profesjonalistów penitencjarnych na empiryczne eksploracje będącej ich udziałem przestrzeni instytucjonalnej. Odczytuję to w kategoriach wartości dodanej całej pracy.

197 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-801-2

Barbara Toroń-Fórmanek

Toroń Barbaradr hab., profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, zatrudniona na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ w Instytucie Pedagogiki, kierownik Zakładu Resocjalizacji; z uczelnią związana od 1999 roku. Zainteresowania naukowe: badania biograficzne w środowisku recydywistów. Od 2007 roku organizuje prowadzone przez studentów UZ zajęcia terapeutyczne dla więźniów (programy resocjalizacyjne rozwijające umiejętności prospołeczne u osób przebywających w izolacji penitencjarnej). Kierownik studiów podyplomowych (terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych oraz kryminologia z elementami wiktymologii). Opiekun naukowy Penitencjarnego Koła Naukowego Studentów UZ „Prison” oraz Koła Naukowego Doktorantów „Inkluzja”. Prowadzi praktykę terapeutyczną z osadzonymi i ich rodzinami. Od czerwca 2015 roku członek Europejskiego Forum Polityki Karnej Stosowanej. Od lutego 2020 roku powołana przez ministra sprawiedliwości w skład Rady Polityki Penitencjarnej III kadencji.

Autorka wielu monografii, w tym: Sytuacja społeczna młodzieży szkolnej z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju; Zagrożeni i skazani na resocjalizację; Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, oraz licznych artykułów, m.in. Przestępczy styl życia a społeczne próby jego transformacji; Zachowania przestępcze jako styl życia.

Odznaczona brązową odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej przez ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina i srebrną odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Barbary Toroń-Fórmanek

ISBN druk

978-83-8095-801-2

ISBN e-book

978-83-8095-877-7

Objętość

192 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Podziękowania      

Wprowadzenie      

1. Pojęcie sytuacji społecznej kobiet w kontekście wybranych koncepcji teoretycznych      
1.1. Pojęcie sytuacji społecznej    
1.2. Interdyscyplinarne ujęcie sytuacji człowieka    
1.3. Sytuacja standardowa, optymalna i trudna   
1.4. Socjalizacja a kontrola społeczna  

2. Teorie przestępczości kobiet    
2.1. Teorie biologiczne   
2.1.1. Uwarunkowania fizyczne   
2.1.2. Uwarunkowania biochemiczne      
2.1.3. Koncepcje genetyczne    
2.2. Teorie psychologiczne   
2.3. Teorie socjologiczne    
2.4. Teorie ekonomiczne    
2.5. Teoria przestępczości jako stylu życia Glenna D. Waltersa   

3. Systemy penitencjarne w Polsce    
3.1. Rodzaje zakładów karnych    
3.2. Typy zakładów karnych    
3.3. Systemy wykonywania kar      
3.4. Specyficzne warunki odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety   

4. Metodologia badań własnych  
4.1. Cele badań i problemy badawcze   
4.2. Hipotezy      
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze    
4.4. Teren badań      

5. Sytuacja skazanych kobiet       
5.1. Wprowadzenie teoretyczne      
5.2. Wstępne wyniki badań ogółu populacji kobiet osadzonych w zakładach karnych na terenie Polski      
5.3. Analiza danych ze względu na typ zakładu karnego, w którym przebywają osadzone    
5.3.1. Zakład karny typu zamkniętego    
5.3.2. Zakład karny typu półotwartego   
5.3.3. Zakład karny typu otwartego    
5.4. Analiza danych z uwzględnieniem podziału według wieku osadzonych    
5.4.1. Populacja osadzonych w wieku powyżej 60 lat      
5.4.2. Populacja osadzonych w wieku 50–59 lat   
5.4.3. Populacja osadzonych w wieku 40–49 lat   
5.4.4. Populacja osadzonych w wieku 30–39 lat    
5.4.5. Populacja osadzonych w wieku 20–29 lat   
5.4.6. Populacja skazanych kobiet w wieku 17–19 lat    
5.5. Analiza danych z uwzględnieniem podgrupy klasyfikacyjnej osadzonych kobiet  
5.5.1. Populacja tymczasowo aresztowanych   
5.5.2. Populacja recydywistek penitencjarnych   
5.5.3. Populacja młodocianych    
5.6. Podsumowanie badań    
5.7. Rekomendacje   

Załącznik 1      
Załącznik 2   

Bibliografia      

Spis schematów, tabel i wykresów

Fragment

Książkę Barbary Toroń-Fórmanek postrzegam przede wszystkim jako relację z badań nad bardzo ważnymi aspektami funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej. Poczucie bezpieczeństwa i jego istotowy komponent, czyli zaufanie, jawią się bowiem jako elementy konstytuujące możliwość prowadzenia konstruktywnych oddziaływań resocjalizacyjnych. Znaczącym […] walorem publikacji są skala zrealizowanych badań sondażowych i ich oparcie, jak podkreśla Autorka, na zaangażowaniu licznej grupy doświadczonych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jest to w moim przekonaniu wskaźnik poznawczej rzetelności i wiarygodności uzyskanych wyników. Świadczy też pośrednio o otwartości środowiska profesjonalistów penitencjarnych na empiryczne eksploracje będącej ich udziałem przestrzeni instytucjonalnej. Odczytuję to w kategoriach wartości dodanej całej pracy.

Z recenzji dr. hab. Przemysława Frąckowiaka, prof. WWSSE

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło