• Obniżka
Szkoła ogólnodostępna w procesie stawania się placówką włączającą

Szkoła ogólnodostępna w procesie stawania się placówką włączającą

Podtytuł: Analiza badań ewaluacyjnych
ISBN: 978-83-66990-79-1
59,05 zł
46,67 zł Zniżka 20,97%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 49,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Autorzy stawiają ważne pytania: Na ile aktualne i zmieniające się przepisy oświatowe ułatwiają realizację edukacji włączającej? Jak zmienia się mechanizm sprawowania nadzoru pedagogicznego? Jakie są konsekwencje rezygnacji z ewaluacji wewnętrznej na rzecz zwiększenia kontroli funkcjonowania szkoły? [...]

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Podjęta tematyka dotyczy współczesnej edukacji, która dąży do tego, aby być edukacją dla wszystkich i dla każdego ucznia. Jest to ważne wyzwanie i zarazem wymóg społeczeństwa XXI wieku. Edukacja jako dobro społeczne i warunek rozwoju cywilizacji wciąż poszukuje skutecznych rozwiązań systemowych, które sprostają oczekiwaniom społecznym i potrzebom uczących się. Modelowe rozwiązania niosą ze sobą konieczność zmian, które niejednokrotnie spotykają się z oporem, negacją, odrzuceniem i dość często są krytykowane za niski stopień ich użyteczności w praktyce.


Z recenzji dr hab. Lidii Marszałek, prof. Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Autorzy pokazują szkołę ogólnodostępną jako miejsce bardziej efektywnego kształcenia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w odpowiedzi na wyzwania społeczne. Przedmiotem analiz badawczych jest proces rozwoju szkoły w zbliżaniu się do idei szkoły włączającej, uwzględniający trzy placówki z różnych środowisk, co pokazuje zróżnicowanie w zakresie gotowości i zaawansowania działań w drodze do osiągnięcia celu.
Autorzy stawiają ważne pytania: Na ile aktualne i zmieniające się przepisy oświatowe ułatwiają realizację edukacji włączającej? Jak zmienia się mechanizm sprawowania nadzoru pedagogicznego? Jakie są konsekwencje rezygnacji z ewaluacji wewnętrznej na rzecz zwiększenia kontroli funkcjonowania szkoły?
Ciekawym zabiegiem badawczym jest pokazanie procesu zmiany w dwóch porządkach: rozumu instrumentalnego oraz obszaru nadawania znaczeń i poszukiwania sensów, co wiąże się z upowszechnianiem szkoły jako miejsca dialogu edukacyjnego i partnerskiej współpracy. Nadawanie znaczeń odnosi się do kluczowych terminów będących fundamentem oczekiwanej zmiany, takich jak sukces, partnerstwo, współpraca. Walorem publikacji jest wnikliwy opis procesu zmiany oparty na aktywnym uczestnictwie badacza, który obserwuje, prowadzi dialog, analizuje, wspólnie podejmuje działania i ocenia ich efekty.

Analiza badań ewaluacyjnych
142 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-66990-79-1

Barbara Skałbania

pedagog-terapeuta. Nauczyciel akademicki od 2003 roku (UMCS w Lublinie, UTH w Radomiu, WSP im. J. Korczaka w Warszawie). Aktywnie uczestniczy w pracach sekcji pedagogiki społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz jest członkiem Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego we Wrocławiu.

Autorka siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów na temat pedagogiki. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej oraz poradnictwa edukacyjnego i wychowawczego. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki i pedagog-terapeuta dąży do integrowania nauki z praktyką edukacyjną.


Karol Bidziński

notka w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Barbara Skałbania, Karol Bidziński

ISBN druk

ISBN e-book

978-83-66990-79-1

978-83-8294-021-3

Objętość

164 stron

Wydanie

I.2021

Format

B5 - 160/235. E-book: epub i mobi

Oprawa

miękka, klejona, fola matowa

Wprowadzenie           

Rozdział I
Teoretyczne założenia edukacji włączającej w świetle wybranej literatury       

1.1.    Dylematy terminologiczne – między podziałem i łączeniem?    
1.2.    Wybrane aspekty prawne i perspektywy rozwoju       
1.3.    Podmiotowy paradygmat edukacji     
1.4.    Zmiana w edukacji – w kierunku kultury szkoły włączającej    

Rozdział II
Działania ewaluacyjne jako spotkania w porządku czynu i rozumienia  

2.1.    Cele i procedura realizacji badań    
2.2.    Charakterystyka wybranych szkół       
2.3.    Opis narzędzi badawczych i przebiegu badań       

Rozdział III
Analiza materiału empirycznego z badań ewaluacyjnych        

3.1.    Identyfikacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
3.2.    Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów    
3.3.    Proces i wynik działań diagnostycznych – analiza przypadków   
3.4.    Planowanie pomocy, dokumentowanie, monitorowanie i ewaluacja działań    
3.5.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna bieżąca i specjalistyczna   
3.6.    Intersubiektywne znaczenie partnerstwa rodziny i szkoły       
3.7.    Realizacja idei edukacji włączającej w opinii nauczycieli szkół        
3.8.    Rekomendacje z badań wybranych szkół  

Podsumowanie – metodyczne założenia rozwoju edukacji włączającej        

Bibliografia        

Aneks     

Załącznik 1
Fragment raportu ewaluacji wewnętrznej szkoły A – rekomendacje sformułowane na podstawie badań        
Załącznik 2
Fragment raportu ewaluacji wewnętrznej szkoły B – rekomendacje sformułowane na podstawie badań        
Załącznik 3
Fragment raportu ewaluacji wewnętrznej szkoły C – rekomendacje  sformułowane na podstawie badań

Fragment

Autorzy pokazują szkołę ogólnodostępną jako miejsce bardziej efektywnego kształcenia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w odpowiedzi na wyzwania społeczne. Przedmiotem analiz badawczych jest proces rozwoju szkoły w zbliżaniu się do idei szkoły włączającej, uwzględniający trzy placówki z różnych środowisk, co pokazuje zróżnicowanie w zakresie gotowości i zaawansowania działań w drodze do osiągnięcia celu. Autorzy stawiają ważne pytania: Na ile aktualne i zmieniające się przepisy oświatowe ułatwiają realizację edukacji włączającej? Jak zmienia się mechanizm sprawowania nadzoru pedagogicznego? Jakie są konsekwencje rezygnacji z ewaluacji wewnętrznej na rzecz zwiększenia kontroli funkcjonowania szkoły? Ciekawym zabiegiem badawczym jest pokazanie procesu zmiany w dwóch porządkach: rozumu instrumentalnego oraz obszaru nadawania znaczeń i poszukiwania sensów, co wiąże się z upowszechnianiem szkoły jako miejsca dialogu edukacyjnego i partnerskiej współpracy. Nadawanie znaczeń odnosi się do kluczowych terminów będących fundamentem oczekiwanej zmiany, takich jak sukces, partnerstwo, współpraca. Walorem publikacji jest wnikliwy opis procesu zmiany oparty na aktywnym uczestnictwie badacza, który obserwuje, prowadzi dialog, analizuje, wspólnie podejmuje działania i ocenia ich efekty.

Z recenzji dr hab. Lidii Marszałek, prof. Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło