Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Wielowymiarowość uwarunkowań

Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Wielowymiarowość uwarunkowań

ISBN: 978-83-7587-041-1
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele doniesień z badań dotyczących zachowań agresywnych osób w normie intelektualnej, podczas gdy niewiele jest badań empirycznych traktujących zagadnienie w sposób interdyscyplinarny, odnoszących się do zachowań agresywnych osób lekko upośledzonych umysłowo w kontekście ich sytuacji osobistej rodzinnej i szkolnej. Ważne jest zatem wypełnienie tej luki w badaniach nad agresją jednostek lekko upośledzonych umysłowo i praca ta stanowi podjęcie próby realizacji tego celu.

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele doniesień z badań dotyczących zachowań agresywnych osób w normie intelektualnej, podczas gdy niewiele jest badań empirycznych traktujących zagadnienie w sposób interdyscyplinarny, odnoszących się do zachowań agresywnych osób lekko upośledzonych umysłowo w kontekście ich sytuacji osobistej rodzinnej i szkolnej. Ważne jest zatem wypełnienie tej luki w badaniach nad agresją jednostek lekko upośledzonych umysłowo i praca ta stanowi podjęcie próby realizacji tego celu.

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów, z których dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, natomiast pozostałe są prezentacją wyników badań własnych Autorki. Poprowadzone zostały rozważania terminologiczne, zaprezentowano też koncepcje wyjaśniające przyczyny agresji, ujęte w dwa nurty: biologiczny i psychospołeczny a także teorie socjologiczne. Szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu rodzajów agresji i wielości form ich wyrażania oraz zagadnieniom związanym z uwarunkowaniami zachowań agresywnych omawiając je w trzech aspektach: indywidualno - osobowościowym, rodzinnym oraz środowiska szkolnego i rówieśniczego. Analizie poddano również zagadnienie niepełnosprawności intelektualnej. Sytuacja osobista, rodzinna i szkolna uczniów została omówiona na podstawie analizy obrazu siebie, motywów zachowań agresywnych, struktury rodziny, warunków materialno - bytowych, atmosfery domu rodzinnego, stylu wychowania, postaw rodzicielskich, wyniki w nauce, motywacja do nauki szkolnej, uspołecznienie, pozycja w zespole klasowym oraz klimat społeczny szkoły. Pozycja zawiera też implikacje dla praktyki wynikające z przeprowadzonych badań.

98 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-041-1

Żywanowska Agnieszka

Żywanowska Agnieszka Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe z logopedii.

Wcześniej pracowała jako logopeda i oligofrenopedagog w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie . Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Specjalnej. Wielokrotny koordynator wolontariuszy. Aktywnie uczestniczy w różnorakich konferencjach naukowych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Żywanowska Agnieszka

ISBN druk

978-83-7587-041-1

ISBN e-book

978-83-7587-041-1

Objętość

258 stron

Wydanie

I, 2009

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Przedmowa

Wstęp

Rozdział 1

Agresja w świetle literatury

Przegląd wybranych badań i stanowisk

1.1. Problemy definicyjno-pojęciowe

1.1.1. Agresja

1.1.2. Agresywność

1.1.3. Przemoc

1.2. Teorie agresji w świetle badań i poglądów

1.2.1. Teorie biologiczne agresji

1.2.1.1. Neurofizjologiczne i organiczne teorie agresji

1.2.1.2. Popędowo-instynktywistyczne teorie agresji

1.2.2. Psychospołeczne teorie agresji

1.2.2.1. Agresja jako reakcja na frustrację

1.2.2.2. Teoria społecznego uczenia się agresji

1.2.3. Teorie socjologiczne

1.3. Rodzaje agresji

1.4. Uwarunkowania zachowań agresywnych

1.4.1. Uwarunkowania indywidualno-osobowościowe

1.4.2. Uwarunkowania rodzinne

1.4.3. Uwarunkowania tkwiące w środowisku szkolnym i rówieśniczym

Rozdział 2

Upośledzenie umysłowe

2.1. Niepełnosprawność – ustalenia terminologiczne

2.2. Upośledzenie umysłowe

2.2.1. Perspektywy badawcze upośledzenia umysłowego

2.2.2. Przemiany w definiowaniu upośledzenia umysłowego

2.2.3. Kryteria i klasyfikacje upośledzenia umysłowego

2.2.4. Wielowymiarowość upośledzenia umysłowego

2.2.4.1. Wymiar organiczny

2.2.4.2. Wymiar psychiczny

2.2.4.3. Wymiar społeczny

2.2.5. Zachowania agresywne osób lekko upośledzonych umysłowo w świetle dotychczasowych badań

Rozdział 3

Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy i hipotezy

3.3. Zmienne i ich wskaźniki

3.4. Metody, techniki i narzędzia badań

3.5. Dobór próby i organizacja badań

3.6. Zastosowana procedura statystyczna

Rozdział 4

Zjawisko agresji u uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym w świetle podstawowych danych

4.1. Przejawy zachowań agresywnych

4.1.1. Przejawy zachowań agresywnych w zależności od płci

4.1.2. Przejawy zachowań agresywnych w zależności od typu szkoły

4.2. Umiejscowienie zdarzeń występowania zachowań agresywnych

Rozdział 5

Sytuacja osobista badanych uczniów w świetle wyników badań własnych

5.1. Obraz samego siebie

5.1.1. Ja realne

5.1.2. Ja idealne

5.1.3. Samoakceptacja

5.2. Motywy zachowań agresywnych

Rozdział 6

Sytuacja rodzinna badanych uczniów w świetle wyników badań własnych

6.1. Struktura rodziny

6.2. Warunki materialno-bytowe rodzin

6.3. Atmosfera domu rodzinnego

6.4. Styl wychowania

6.5. Postawy rodzicielskie

6.5.1. Górowanie

6.5.2. Koncentracja

6.5.3. Bezradność

6.5.4. Dystans

Rozdział 7

Sytuacja szkolna badanych uczniów w świetle wyników badań własnych

7.1. Wyniki w nauce

7.2. Przystosowanie społeczne

7.2.1. Motywacja do nauki

7.2.2. Uspołecznienie

7.3. Pozycja w zespole klasowym

7.4. Klimat szkoły

Rozdział 8

Podsumowanie badań

Rozdział 9

Implikacje dla praktyki

9.1. Profilaktyka agresywnych zachowań uczniów

9.2. Poziomy oddziaływań profilaktycznych

9.2.1. Oddziaływania ukierunkowane na jednostkę

9.2.2. Oddziaływania ukierunkowane na rodzinę

9.2.3. Oddziaływania ukierunkowane na szkołę

9.2.4. Oddziaływania wiążące się z konsekwencjami zachowań agresywnych

Bibliografia

Spis schematów i wykresów

Spis tabel

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło