Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego

Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego

ISBN: 978-83-7587-026-8
28,38 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka pokazuje wybrane obszary działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej środowisk wychowawczych, jakimi są szkoła, świetlica środowiskowa czy inne placówki kulturalno–oświatowe. W procesie rozwoju człowieka, od najmłodszych lat najważniejszą rolę pełnią rodzice i to oni ponoszą odpowiedzialność za poziom i stan wychowania i przygotowania młodego człowieka do życia. Niezależnie od tego na określonym etapie rozwoju w proces socjalizacji włączają się instytucje edukacyjne, wychowawcze i kulturalne, które wspomagają i rozwijają działania zapoczątkowane przez rodzinę.

Ilość

Książka pokazuje wybrane obszary działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej środowisk wychowawczych, jakimi są szkoła, świetlica środowiskowa czy inne placówki kulturalno–oświatowe. W procesie rozwoju człowieka, od najmłodszych lat najważniejszą rolę pełnią rodzice i to oni ponoszą odpowiedzialność za poziom i stan wychowania i przygotowania młodego człowieka do życia. Niezależnie od tego na określonym etapie rozwoju w proces socjalizacji włączają się instytucje edukacyjne, wychowawcze i kulturalne, które wspomagają i rozwijają działania zapoczątkowane przez rodzinę. Książka jest pracą zbiorową, na którą składa się dziesięć artykułów przygotowanych przez pracowników naukowych oraz pedagogów-praktyków. Tematyka poszczególnych tekstów jest zróżnicowana, co było celowym zamysłem redaktora opracowania, tak, by wskazać możliwości, konkretne rozwiązania zastosowane w praktyce pedagogicznej niektórych Autorów. Odnajdujemy tu refleksje i propozycje dotyczące: pracy świetlicy szkolnej i środowiskowej, działalności profilaktycznej w szkole, wychowawczych aspektów pracy logopedycznej, funkcjonowania organizacji młodzieżowych, wykorzystania czasu wolnego na przykładzie Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz roli teatru w procesie wychowania. Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny. To co łączy teksty to działania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne zorientowane na stworzenie, jak najlepszych warunków rozwoju. Opracowanie stanowi oryginalną całość ukazującą jak efektywnie wykorzystać działanie instytucji wspomagających wychowawcze oddziaływania rodziny.

98 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Wilk Teresa

W 2000 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych młodzieży w warunkach zmiany społecznej w Polsce” uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i pedagogice społecznej. Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pełni także stanowisko adiunkta w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka.

Spis treści

 

Wstęp

 

 

Magdalena Czaja

 

Wybrane problemy wychowawczo-opiekuńcze w gimnazjum

(w refleksji pedagoga szkolnego)

 

Mirosława Białek

 

Programy profilaktyczne w przestrzeni współczesnej szkoły.

Szkolny program zapobiegania agresji i zachowaniom ryzykownym

 

Magdalena Łaskawiec

 

Działalność profilaktyczno-wychowawcza Świetlicy Środowiskowej w Bukownie

 

Mirosława Białek

 

Szanse i możliwości świetlicy w realizacji programu opiekuńczo-wychowawczego szkoły

 

Beata Dyrda, Elżbieta Wiśniewska

 

Relacje interpersonalne uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym

 

Danuta Dramska

 

Wychowanie językowe i opieka logopedyczna jako jeden ze współwarunkujących się wymiarów w socjalizacji dziecka

 

Beata Pituła

 

Zabawa jako oferta pracy świetlicy dla uczniów gimnazjum

 

Beata Ecler-Nocoń

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze a wychowanie młodych ludzi do działania

 

Izabela Rutka

 

Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży jako twórcze

wykorzystanie czasu wolnego na przykładzie działalności Pałacu Młodzieży

w Katowicach

 

Teresa Wilk

 

Teatr jako przestrzeń edukacji i wychowania młodego pokolenia

 

 

Uwagi końcowe

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło