SKAUTING POLSKI. Ustrój organizacyjny, cele i zasady

SKAUTING POLSKI. Ustrój organizacyjny, cele i zasady

ISBN: 978-83-7850-666-9
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint wydania z 1918 r.: "SKAUTING POLSKI"

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint wydania z 1918 r.: "SKAUTING POLSKI"

Ojczyzną skautingu jest Anglia. Początkowo był on wojskową organizacyą wywiadowczą młodzieży, powstałą w czasie wojny boerskiej; później rozwinął się za inicyatywą i kierownictwem jenerała Baden-Powella w organizacyę o charakterze wyłącznie wychowawczym. Zachowano zewnętrzną formę wojskową w celu łatwiejszego zrzeszenia młodzieży i w celu wyrobienia karności.

Z Anglii przeszedł ten ruch do wszystkich prawie krajów Europy i do Ameryki. W Polsce rozwinął się najpierw w jej południowej części zwanej »Galicyą« na gruncie »Sokoła«. Przy końcu ostatniego dziesiątka lat powstały przy Sokole Macierzy we Lwowie t. zw. »Związki młodzieży sokolej«, z których w roku 1910 zorganizowano pierwsze drużyny skautowe. Popiera je gorliwie Sokół-Macierz, Tow. Naucz. Szk. Wyższ. i Rada Szk. Kraj. Zgodzono się tu na oddanie patronatu nad całą organizacyą skautową gniazdom sokolim pod naczelnem kierownictwem »Związku« tych gniazd. W r. 1911 wychodzi pierwszy podręcznik skautowy (»Skauting« A. Małkowskiego) a od 15/X. tego samego roku zaczyna wychodzić organ urzędowy »Naczelnictwa skautowego« p. t. »Skaut«, ukazujący się z przerwą roczną (1915) po dziś dzień. Młodzież przeważnie szkolna przystąpiła do skautingu z wielkim zapałem i to tak młodzież męska jak i żeńska, ta ostatnia tworząc własne oddzielne drużyny.

Również i w zaborze pruskim powstaje ten ruch tłumiony przez zaborców, a w ubiegłym roku przez władze pruskie rozwiązany. W Królestwie Polskiem przed wojną były związki skautowe tajne, obecnie podczas wojny rozwinął się liczebnie, lecz pod względem rzeczywistej wartości przedstawia wiele do życzenia z powodu usunięcia tu i ówdzie na drugi plan momentu wychowawczego a wysuwanie innych mniej pożądanych. Wśród Polonii amerykańskiej zakładają skauting księża i nauczyciele polskich szkół parafialnych pod patronatem »Pol. Zw. Katol.« i »Pol. Biura Rady narod.“... więcej znajdziecie w książce... zapraszamy do lektury

Zapraszamy do całej serii tutaj: https://www.impulsoficyna.com.pl/seria-przywrocic-pamiec

199 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Ks. Dr. Gerard Szmyd

kapłan, teolog-pisarz, społecznik; urodzony 22 października 1885 roku w Krościenku Wyżnym koło Krosna, zmarł nagle 11 grudnia 1938 roku; pochowany 13 grudnia 1938 roku na Cmentarzu Orląt Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie.

1906 – podejmuje studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego

1910 – przyjmuje święcenia kapłańskie

1918 – uczestniczy w obronie Lwowa luty

1919 – maj 1919 – obejmuje komendę nad drużynami męskimi we Lwowie

maj 1919 – styczeń 1920 – otrzymuje komendanturę Miejscowej Komendy Skautowej we Lwowie

1920 i 1925–1930 – pełni funkcję kapelana Wojska Polskiego

1921 – jest mianowany działaczem harcerskim

listopad 1922 – maj 1923 – zostaje komendantem Chorągwi Lwowskiej ZHP, później jej kapelanem

1921–1931 – jest członkiem Zarządu Okręgu Lwowskiego ZHP

maj 1923 – z inicjatywy księdza G. Szmyda wznowiono wydawanie lwowskiego „Skauta”, spłacono większość zaległości finansowych z poprzednich lat, także dzięki jego pomocy finansowej

1926–1931 – zostaje przewodniczącym Zarządu Okręgu Lwowskiego ZHP

1930–1938 – sprawuje funkcję proboszcza parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie 16 kwietnia

1933 – składa rezygnację z członkostwa w ZHP 1934 – na jego własną prośbę cofnięto mu stopie

Był członkiem kapituły lwowskiej i Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Został odznaczony Krzyżem Walecznych, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Obrony Lwowa, Medalem Niepodległości i najwyższymi odznaczeniami harcerskimi.

Kozimala I., Lwowska Chorągiew Harcerzy ZHP w latach 1921–1939, PWSW, Przemyśl 2007, s. 34, 40, 50–52, 65, 136, 408.

Tablica nagrobna, http://pl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Szmyd#mediaviewer/File:Lwow-Lyczakow-Szmyd.JPG, data dostępu 22.10.2014.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1918 rok

Autor

Ks. Dr. Gerard Szmyd

ISBN druk

978-83-7850-666-9

ISBN e-book

Objętość

36 stron

Wydanie

I, 2014

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

Od wydawcy

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

To książki zakazane po 1945 roku, wycofywane z bibliotek i niszczone przez komunistyczne władze PRL. Nazwiska autorów, ich twórczość, były wymazywane przez cenzurę i niedostępne dla kolejnych pokoleń młodzieży, instruktorów harcerskich, wychowawców, pracowników naukowych. Władze harcerskie w socjalistycznym państwie dokładały wszelkich starań, by odciąć harcerstwo od historii i wpływów idei skautowej oraz by z inspiracji partii, nadać mu formę pionierskiej organizacji. Ideologia urzędowa w historii harcerstwa wpierw gorączkowo poszukiwała „postępowych tradycji”, a następnie z jeszcze większym zaangażowaniem legitymizowała każdy taki skrawek narodowej historii. Ten przekaz historyczny lepszego, nowego, socjalistycznego harcerstwa wzmacniały ówczesne publikacje.

Solidarnościowy zryw społeczny lat osiemdziesiątych minionego stulecia, porozumienia Okrągłego Stołu, odzyskanie wolności po 1989 roku umożliwiły odrodzenie ruchu harcerskiego, sięgnięcie do jego źródeł, historii i tradycji.

Coraz więcej jest prac poświęconych harcerstwu. Nadal jednak brakuje wznowień źródłowych publikacji, które w latach 1911–1939 miały wpływ na rozwój idei harcerskiej i organizacji, kształtowanie postaw harcerskich i kształcenie kadry instruktorskiej oraz społeczny wizerunek ZHP. Warto je przypomnieć, ponieważ wszystko, cokolwiek myślimy i czynimy, ma swoje bezpośrednie lub pośrednie, pozytywne lub negatywne, uświadamiane lub nie, źródła w tym, co myśleli i czynili nasi poprzednicy. Wojciech Śliwerski

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło