Belfry w przyciasnych reformach - premiera

person Wysłane przez: Oficyna Wydawnicza "Impuls" list Kategoria: Premiery i nowości Dodano: favorite Trafienie: 1248

PREMIERA WYDAWNICZA


Belfry w przyciasnych reformach. Pół wieku rozciągania - prof. Stanisław Plebański


Autor przedstawił historię zmian w oświacie – od „eksperymentu Muszyńskiego” z lat sześćdziesiątych do kształcenia on-line w czasie trwania pandemii – z punktu widzenia nauczyciela fizyki. Impulsem do powstania utworu okazał się proces wdrażania do praktyki szkolnej założeń psychologii nastawień. W jednym z kaliskich liceów przeprowadzono eksperyment pedagogiczny: Sukces szkolnej edukacji przy nastawieniu uczniów na rozwój według założeń Carol Dweck, a rok później wydano książkę popularnonaukową pod tytułem: Sterowanie uczącym się mózgiem, opisującą cały proces badawczy. Przez pięć lat rok w rok na Konferencjach Diagnostyki Edukacyjnej (http://www.ptde.org/) pokazywano liczby, wykresy, procenty świadczące o niesamowitym działaniu edukacyjnym psychologii nastawień profesor Carol Dweck z Uniwersytetu Stanforda. Jednak zapał nauczycieli, naukowe publikacje akademików współpracujących z nauczycielami oraz książki i artykuły samej uczonej nie przełożyły się na popularność badań Carol Dweck w polskiej oświacie. Diagnoza przyczyn tego stanu przyszła ze strony neurobiologów, którzy wnioskują z badań, że jedynie fakty wplecione w interesujące historie mają szanse pozostawić ślad w naszej pamięci. premuieraW popularyzatorskim odwodzie pojawiła się więc koncepcja narracyjnego charakteru opisu eksperymentu. Wzięcie pod uwagę przez autora tej neuro-wskazówki zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celu: dotarcia do oświatowej społeczności i przedłożenia wniosków z badań i eksperymentów pedagogicznych bez liczb, tabel i słupków. Bohaterka utworu dr Kornelia Rybicka sugeruje (własnym przykładem) konieczność częściowej zmiany paradygmatu dotyczącego związków na linii szkoła – uczelnia: przejście z instruowania nauczycieli na współdziałanie. Bez takiej metamorfozy, heurystyki, konieczne w kreatywności pedagogiczno-psychologicznej, wolno, lecz systematycznie zastępowane są urzędniczymi algorytmami.

Rozdział pierwszy pokazuje system oświaty rejestrowany oczami ucznia, uwidaczniając ogrom nauczycielskiej odpowiedzialności w zakresie internalizacji (przemiany motywacji zewnętrznej w wewnętrzną) oraz demotywującą rolę szkolnych incydentów.

Z kolei w rozdziale drugim, te same oczy, ale już nauczycielskie, rejestrują i czasem wspomagają reformy administracji oświatowej – zmiany procedur awansu i oceniania nauczycieli, wywracanie co kilka lat treści kształcenia, urzędnicze wchodzenie w merytoryczne kompetencje nauczyciela.

Rozdział trzeci to obraz powolnego dochodzenia nauczyciela do uznania doniosłości psychologii i neurobiologii w praktyce szkolnej – od psychologii zdroworozsądkowej, poprzez behawioryzm do psychologii poznawczej, a w niej zawarte prace Carol Dweck. Autor charakteryzuje przeszkody w tworzeniu atmosfery sprzyjającej wprowadzaniu do szkół wniosków z badań psychologów. Pokazuje przykłady interwencji psychologicznych stosowanych na lekcjach różnych przedmiotów nauczania.

W czwartym rozdziale autor przedstawia trudności na jakie napotyka nauczyciel w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. Na bazie swojego doświadczenia zawodowego i doniesień z badań neuropsychologów analizuje przyczyny, które powodują spychanie przez system uczniów wybitnych w stronę poziomu średniego. Nawiązuje także do minimalnego wykorzystywania na lekcjach komputera jako narzędzia pracy, a uwzględnianie tylko jego medialno-informacyjnych zastosowań.

Utwór kończy rozdział piąty, odsłaniający konflikty przy przekraczaniu przez nauczycieli ostrych granic dzielących przedmioty szkolne i usiłujących tworzyć całościowy obraz świata w umysłach uczniów. Nauczyciele fizyki i języka polskiego prezentują szkolne relacje między obiektywnie zorientowanymi dyscyplinami ścisłymi a subiektywną humanistyką. Autor unaocznia wielką rangę edukacyjną interwencji humanistycznej na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych i wspólnie budowanej trzeciej kultury.


Nowość w naszej księgarni internetowej: https://www.impulsoficyna.com.pl/pedagogika-ogolna/2197-belfry-w-przyciasnych-reformach.html

Zapraszamy!

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło