• Obniżka
Pedagogika ogólna

Pedagogika ogólna

Podtytuł: Podstawowe prawidłowości
ISBN: 978-83-8095-885-2
64,76 zł
46,76 zł Oszczędzasz: 18,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 50,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Nie jest to jednak tylko i wyłącznie podręcznik dla studentów. Każdy wszak kto interesuje się pedagogiką ogólną znajdzie na jej kartach rozliczne inspiracje. Autor bardzo wyraźnie zaznaczył obszary refleksji, które nie doczekały się w polskiej, a czasem i nawet światowej literaturze przedmiotu opracowania. [...]

Wersja książki
Ilość

Książka Bogusława Śliwerskiego stanowi kolejne potwierdzenie niezwykle wysokiego statusu tego naukowca we współczesnych naukach o edukacji. Stoi – pod każdym względem – na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, posiadając przy tym wszystkie te cechy, które charakteryzują dzieła wybitne: oryginalność idei, swobodę i wartkość narracji, integralność wywodów, odwoływanie się do bogatej i reprezentatywnej literatury przedmiotu, erudycyjność, wreszcie „mądrą metanarracyjność”. […] Jest przy tym dzieło to wspaniałą i udaną próbą potwierdzenia statusu naukowego pedagogiki jako dyscypliny z istoty swojej interdyscyplinarnej, która pozostając na styku idei i rzeczywistości, krystalizuje wiele problemów teoretycznych i społecznych. Jednocześnie podręcznik ten zawiera – bardzo trafną – autorefleksję pedagoga nad tożsamością pedagogiki jako nauki i jako praktyki społecznej, przy jednoznacznym opowiedzeniu się za ideą „kulturowego krytycyzmu” i orientacją na tworzenie „lepszego świata”. To także tożsamość, której integralną częścią jest rezygnacja z jakiegokolwiek autorytaryzmu i orientacja na rozwój podmiotowości młodych ludzi.

Z recenzji prof. dr. hab. Zbyszko Melosika

___________________________________________________________________________________________________________________

Polecamy wyjątkową serię 21 autorskich monografii i podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce autorstwa prof. Czesława Kupisiewicza, prof. Ewy Wysockiej, prof. Mirosława J. Szymańskiego, Jolanty Szempruch, prof. Bronisława Siemienieckiego, prof. Bogusława Śliwerskiego, prof. Iwona Chrzanowska, prof. Jerzy Nikitorowicz, prof. Wiesław Ambrozik, prof. Inetta Nowosad, prof. Roman Schulz, prof. Dietrich Benner i innych:

1. Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości
2. Dydaktyka. Podręcznik akademicki 
3. Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki
4. Socjologia edukacji. Podręcznik akademicki
5. Pedeutologia. Studium teoretyczno - pragmatyczne
6. Diagnostyka pedagogiczna – nowe obszary i rozwiązania metodologiczne
7. Pedagogika kognitywistyczna
8. Pedagogika porównawcza
9. Pedagogika resocjalizacyjna 
10. Współczesna filozofia edukacji 
11. Pedagogika społeczna
12. Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji
13. Pedagogika specjalna
14. Pedagogika resocjalizacyjna
15. Habilitacja
16. Etnopedagogika
17. Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia
18. Kultura szkoły w rozwoju szkoły
19. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym
20. Całość i struktura jako kategorie systemowego oglądu edukacji
21. Zarys ogólnej dydaktyki nauki. Podstawy i orientacje dla kształcenia nauczycieli, nauczania i badań edukacyjnych


Przy zakupie całej serii wydawniczej promocyjna cena!  Kupując całą serię szesnastu książek otrzymujesz rabat 35%!

Seria autorskich monografii i podręczników akade­mickich do pedagogiki jest kolejnym do­pełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przed­miot jej naukowych badań, najbardziej palące dla praktyki problemy eduka­cyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W ponowoczesnej dobie naukowa wiedza rozwi­ja się z nieprawdopodobną dynamiką, intensywnością i częstotliwością, toteż coraz trudniej jest adeptom tej profesji odnaleźć się w jej labiryncie. Autorzy serii wydawniczej jednak zarówno potwier­dzają aktualność przekazywanej nam wiedzy, jak i wychodzą w przyszłość z tym, co warte jest zatrzymania, reflek­sji czy dalszych badań. Właśnie dlatego nadałem tej serii tytuł: PEDAGOGIKA NAUCE I PRAKTYCE, bo każdy z auto­rów, pracując nad zakresem tematycz­nym własnej subdyscypliny naukowej, łączy w akademickim i podręczniko­wym zarazem przekazie teraźniejszość z przyszłością, która na naszych oczach i tak staje się już przeszłością.

Czytelnikom nie tylko ży­czę miłej lektury, ale i zachęcam do wspól­nej debaty, krytyki i recenzji, które nam wszystkim pomogą w doskonaleniu włas­nej twórczości.

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Podstawowe prawidłowości
167 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-885-2

prof. Bogusław Śliwerski

Bogusłąw Śliwerski(ORCID: 0000-0002-3875-8154) – pedagog; profesor Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; doktor honoris causa UMCS w Lublinie (2014), UKW w Bydgoszczy (2016), KUL w Lublinie (2017), UKSW w Warszawie (2020), Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych na Ukrainie (2019); profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Śląskiego; przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011–2019), członek Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2010–2020; b. przewodniczący 2013–2016) oraz członek Rady Doskonałości Naukowej (od 2019).

Z naukoznawstwa wydał: Klinika akademickiej pedagogiki (Kraków 2011); Książki (nie)godne czytania? (Kraków 2017); Habilitacja. Diagnoza. Procedury. Etyka. Postulaty (Kraków 2017); Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005–2016. Studium krytyczne (Łódź 2018); Pedagogika holistyczna. Studium z perspektywy metanauk społecznych (Warszawa, 2020).

Pozostałe: Kontr-rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych, (Łódź 2020); Pedagogika. Podręcznik akademicki (współred. Z. Kwieciński, wyd. nowe, Warszawa 2019); Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia (współaut. K. Maliszewski, D. Stępkowski, Kraków 2019); „Przyrzeczenie wierności sprawie socjalizmu...”, czyli jak ZHP stało się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 roku (Kraków 2019); Pedagogia harcerskiego wychowania (Kraków 2018); Książki (nie)godne czytania? (Kraków 2017); Meblowanie szkolnej demokracji (Warszawa 2017); Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji (Kraków 2016); Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej (Kraków 2015); Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu (Kraków 2013).

Redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Teorii Wychowania”, członek rad naukowych czasopism pedagogicznych: „Littera Scripta Journals”, „The New Educational Review”, „Journal of Pedagogy” KNP PAN, „Chowanna”, „Przegląd Pedagogiczny”, „Forum Oświatowe”, „Auxilium Sociale Novum”, „Ars Educandi”, „Wychowanie na co Dzień”, „Problemy Wczesnej Edukacji” i „Horyzonty Wychowania”.

Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika porównawcza, andragogika i pedagogika (wczesno)szkolna.

Blog: https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Bogusław Śliwerski

ISBN druk

978-83-8095-885-2

ISBN e-book

978-83-7850-169-5

Objętość

384 stron

Wydanie

III, 2020

Format

A5 (145x208). E-book: epub, pdf i mobi

Oprawamiękka ze skrzydełkami, klejona, fola matowa

Wstęp

Rozdział 1 Etymologia pojęcia „wychowanie”

Rozdział 2 Systematyzowanie wiedzy o wychowaniu

Rozdział 3 Teleologia wychowania

Rozdział 4 Aksjonormatywny status wychowania

Rozdział 5 Zasady wychowania

Rozdział 6 Wychowanie jako działanie

Rozdział 7 Wychowanie jako intersubiektywny efekt jedności działania – doznawania

Rozdział 8 Wychowanie jako spotkanie

Rozdział 9 Wychowanie w ujęciu systemowym

Rozdział 10 Wychowanie jako pielęgnacja, piecza

Rozdział 11 Wychowanie jako proces

Rozdział 12 Wychowanie jako pomoc (wspieranie, wspomaganie, terapia)

Rozdział 13 Wychowanie jako samorealizacja, samowychowanie

Rozdział 14 Wychowanie jako formacja duchowa

Rozdział 15 Wychowanie jako ideologizacja i indoktrynacja

Rozdział 16 Granice wy chowania

Rozdział 17 Pseudowychowanie

Zakończenie

Wychowanie jako spotkanie. Dodatek metodyczny (Sebastian Ciszewski)

Bibliografia

Indeks rzeczowy

Indeks osób

fragment

Książka Bogusława Śliwerskiego stanowi kolejne potwierdzenie niezwykle wysokiego statusu tego naukowca we współczesnych naukach o edukacji. Stoi – pod każdym względem – na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, posiadając przy tym wszystkie te cechy, które charakteryzują dzieła wybitne: oryginalność idei, swobodę i wartkość narracji, integralność wywodów, odwoływanie się do bogatej i reprezentatywnej literatury przedmiotu, erudycyjność, wreszcie „mądrą metanarracyjność”. […] Jest przy tym dzieło to wspaniałą i udaną próbą potwierdzenia statusu naukowego pedagogiki jako dyscypliny z istoty swojej interdyscyplinarnej, która pozostając na styku idei i rzeczywistości, krystalizuje wiele problemów teoretycznych i społecznych. Jednocześnie podręcznik ten zawiera – bardzo trafną – autorefleksję pedagoga nad tożsamością pedagogiki jako nauki i jako praktyki społecznej, przy jednoznacznym opowiedzeniu się za ideą „kulturowego krytycyzmu” i orientacją na tworzenie „lepszego świata”. To także tożsamość, której integralną częścią jest rezygnacja z jakiegokolwiek autorytaryzmu i orientacja na rozwój podmiotowości młodych ludzi.

Z recenzji prof. dr. hab. Zbyszko MelosikaOtrzymaliśmy właśnie drugie wydanie podręcznika akademickiego "Pedagogika ogólna". Podstawowe prawidłowości" autorstwa prof. Bogusława Śliwerskiego z nowej serii "Pedagogika nauce i praktyce" firmowanej przez Oficynę wydawniczą IMPULS.

Każda nowa próba stworzenia nowego podręcznika akademickiego w czasach kiedy z jednej strony wiedza naukowa ulega drobiazgowej specjalizacji, a studenci coraz częściej sięgają po darmowe pliki lub ściągi do internetu, wydaje się być zadaniem zgoła karkołomnym.

Portal Księgarski już od lat przyglądając się rynkowi, w tym rynkowi publikacji naukowych po zapoznaniu się z koncepcją nowej serii podręczników firmowanych przez oficyną naukową IMPULS z Krakowa uznał, że jest ona autentycznie warta naszego patronatu.

Trzecią w nowej serii jest wydana ostatnio "Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości" autorstwa prof. Bogusława Śliwerskiego. Jest to próba usystematyzowania a także pokazania wiedzy stosowanej w pedagogice i naukach pokrewnych w aspekcie zmian myślenia o niej. Jest w tym akademickim zamierzeniu prof. Śliwerskiego próba uchwycenia procesów historycznych, psychicznych, społecznych a także kulturowych rządzących współczesną pedagogiką ale także próba ich zdefiniowania w ramach zaproponowanej przez siebie metaperspektywy. Analizując istotę wychowania w kontekście teoretycznym jak i zespół działań praktycznych składających się w sumie na wartości, normy, sposoby i techniki kształtowania i wywierania nas kogoś wpływu. Mam tu na myśli ogół środowiska w którym dojrzewa, kształtuje i wychowuje się młody człowiek.

Począwszy od zdefiniowania pojęcia "wychowanie", a także usystematyzowanie wiedzy o wychowaniu, po teleologię wychowania, aksjonormatywny status wychowania, zasady wychowania i wychowanie traktowane jako praktyczne działanie, po efekt jedności działania - doznawanie i wychowanie jako spotkanie ukazuje Śliwerski w w swoim podręczniku systematykę wychowania i pedagogiki jako spójny proces ewoluujący wraz z rozwojem uczniów w samorealizację własnej osobowości, kształtowanie charakteru i światopoglądu w oparciu o wiedzę duchową i autorytet nauczającego. Oczywiście w procesie tym czyhają na nas liczne mielizny i przeszkody. Jedną z nich jest próba ideologizacji i indoktrynacji procesu wychowania z czym mieliśmy do czynienia przez długie lata, nie licząc ciągot naszych współczesnych pseudo reformatorów.

Autor "Pedagogiki ogólnej" systematyzuje też "granice wychowania", które wcześniej rzadko przewijały się jako temat w polskich badaniach pedagogicznych skłaniając się do tezy za Rowidem, iż wyznaczają je przede wszystkim czynniki genetyczne i środowiskowe wraz z całym "kompleksem poznawalnych i niepoznawalnych determinant". Granice wychowania mogą też stykać się znaczeniowo z tzw. pseudowychowaniem, które może z jednej strony wykazywać cechy wychowania humanistycznego jak i ideologicznego np. w duchu faszystowskim będąc w sumie zaprzeczeniem natury wychowania czyli jego alienacją.

Jeśli tak odczytamy podręcznik Śliwerskiego, to usystematyzowana wykładnia wiedzy dotyczącej węzłowo rozumianej wykładni współczesnej teorii i praktyki pedagogicznej pozwoli nam na prześledzenie drogi jaką w międzyczasie przeszła; od autonomicznych teorii i twierdzeń do interdyscyplinarnej perspektywy, gdzie wychowanie jawi się jako: "zespół czynności , które pobudzają energie twórcze w wychowaniu i wyzwalają procesy stawania się osobowości uspołecznionej. A także jako proces przystosowywania i wżywania się jednostki w świat kultury, pobudza duchowe stawanie się człowieka ucząc go samokształcenia i pracy nad sobą. Stając się jego autokreacją".

To twierdzenie wybrałem jako swoiste motto podsumowujące ten nowego typu podręcznik akademicki. Autor bowiem nie kierując się modą, nie upraszcza sobie stojącego przed nim zadania. Kiedy brakuje mu czasem reprezentatywnej literatury przedmiotu, stara się sam rozwiązać te problemy czyniąc z tej książki "dzieło otwarte".

Czytając ją po raz drugi zdałem sobie sprawę, że dla wielu studentów jak i dydaktyków może stanowić zgoła zbiór idealnych, a może nawet idealistycznych postulatów, np. ten dotyczący udziału w prawidłowym procesie wychowaniu autorytetu. Ale pamiętajmy, że ta teoria i praktyka wychowania kształtowana przez lata gromadzenia się i systematyzowania wiedzy o niej dalej ewoluuje starając się dotrzymać kroku współczesności. Mam nadzieję tej współczesności, która czerpie swoją mądrość z historii i doświadczenia pozostawioną nam przez pokolenia.

Gabriel Leonard Kamiński
źródło: http://www.ksiazka.net.pl/W obliczu zbliżających się wielkimi krokami sesji egzaminacyjnych, egzaminów licencjackich, magisterskich – dyplomowych w ogóle, niesłychanie aktualny jest podręcznik autorstwa Bogusława Śliwierskiego, pod tytułem „Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości”. Nie dość, że jest dziełem zasłużenie cenionego naukowca oraz przedstawia znaczącą wartość merytoryczną, to jego czytanie i z niego nauka są prawdziwą przyjemnością. A to właśnie poniekąd także chodzi w edukacji. Dzięki tej książce żaden już egzamin z zakresu pedagogiki ogólnej nie zaskoczy studenta i żaden wykładowca – nawet ten najbardziej wymagający – nie będzie mu straszny.

W obliczu zbliżających się wielkimi krokami sesji egzaminacyjnych, egzaminów licencjackich, magisterskich – dyplomowych w ogóle, niesłychanie aktualny jest podręcznik autorstwa Bogusława Śliwierskiego, pod tytułem „Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości”. Nie dość, że jest dziełem zasłużenie cenionego naukowca oraz przedstawia znaczącą wartość merytoryczną, to jego czytanie i z niego nauka są prawdziwą przyjemnością. A to właśnie poniekąd także chodzi w edukacji. Dzięki tej książce żaden już egzamin z zakresu pedagogiki ogólnej nie zaskoczy studenta i żaden wykładowca – nawet ten najbardziej wymagający – nie będzie mu straszny.

Ujęcie zaprezentowane przez autora pozwala na spojrzenie na pedagogikę jako interdyscyplinarną naukę. Jednocześnie umożliwia pojęcie jej tożsamości, to znaczy zrozumienie dlaczego stanowi naukę, a przy tym praktykę społeczną. Rzuca światło na różne podejścia do wychowania. Ich krytyczne omówienie to ogromny walor podręcznika. A warto zauważyć, że niezmiernie rzadko to się zdarza we współczesnych publikacjach. Zwykle wszak mamy do czynienia z przepisywaniem, kopiowaniem, powtarzaniem, przywoływaniem cudzych refleksji, co niczego nowego do nauki nie wnosi. Przede wszystkim jednak – i to jest najbardziej fascynujące w przedstawionej perspektywie Bogusława Śliwierskiego – autor dowodzi, że pedagogika spełnia rolę istotnej determinanty podmiotowości we współczesnej rzeczywistości społecznej. Weryfikuje tym samym dotychczasowe głosy na ten temat. Nawet najbardziej wymagającego czytelnika zachwyci także świeżość oraz oryginalność tych rozważań.

Dla studentów funkcjonalne okażą się z pewnością syntetyczne ujęcia. Podział treści książki na osobne bloki i rozdziały, czyni ją wygodną w użyciu. Wyróżnienie najważniejszych rzeczy w ramki i na kolorowo – zapobiegają przeoczeniu ważnych kwestii. Załączenie podsumowań w formie tabel z najważniejszymi pojęciami oraz ich objaśnieniami – ułatwia powtórzenia. Wszystkie istotne zagadnienia zostały także zilustrowane – umieszczone w wykresach, tabelach, na rysunkach. Dzięki temu łatwiej pojąć opisywane prawidłowości wychowania. Wykładowcom z kolei mogą się przydać propozycje ćwiczeń. Każdy rozdział został przez autora opracowany przejrzyście, czytelnie, estetycznie oraz merytorycznie.

Nie jest to jednak tylko i wyłącznie podręcznik dla studentów. Każdy wszak kto interesuje się pedagogiką ogólną znajdzie na jej kartach rozliczne inspiracje. Autor bardzo wyraźnie zaznaczył obszary refleksji, które nie doczekały się w polskiej, a czasem i nawet światowej literaturze przedmiotu opracowania. Wskazał również zakresy, w jakich znajdują się warte uzupełnienia luki badawcze. Uwagi te są z pewnością inspirujące dla odbiorców pragnących poszerzyć swą wiedzę na ten temat, a przy tym przyczynić się do rozwoju nauki. Godne odnotowania, że Bogusław Śliwierski zwraca także uwagę – przy okazji kolejnych rozdziałów – na błędy i słabości dostępnych na rynku wydawniczym ujęć. Obnaża bezmyślność, głupotę, brak logiki obecne w wielu opracowaniach.

Trzeba także przyznać, że reprezentanci innych dyscyplin naukowych też odnajdą na kartach książki interesujące dla siebie wątki. Socjologów może zainteresować na przykład analiza prawidłowości pedagogiki, politologów – metaperspektywa analizy istoty wychowania i tak dalej. Informacje, wyniki badań – mogą być z powodzeniem wykorzystane przez odbiorców nie tylko w teorii, ale i praktyce. Bogusław Śliwierski nie unika zderzania teorii z praktyką, formułując przy tym cenne i warte zastanowienia się nad nimi uwagi.

Podręcznik autorstwa Bogusława Śliwierskiego, pod tytułem „Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości” jest godny uwagi teoretyków oraz praktyków – wszystkich zainteresowanych pedagogiką ogólną. Posiada znaczącą wartość merytoryczną i dostarcza wielu inspiracji. Warto mieć nadzieję, że wszystkie podręczniki kiedyś osiągną ten wysoki poziom, co książka zaprezentowana czytelnikowi.

Krzysztof Wróblewski
źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/10075/boguslaw-sliwierski-pedagogika-ogolna-podstawowe-prawidlowos

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło